Cây mật gấu nam còn được gọi là cây kim thất tai, mật gấu Nam Bộ, rau lúi, cây lá đắng, nhiều người còn gọi là cây đại bi… để phân biệt với cây mật gấu bắc. Hai loại cây mật gấu này có hình dạng khác nhau cũng như dược tính khác nhau. Cây […]