Khi tạo hóa tạo ra người nam và người nữ, mục đích chính là để duy trì nòi giống bằng cách sinh ra những đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhưng quy luật tự nhiên của tạo hóa, mọi việc sẽ không bao giờ thuận lợi, có những cặp vợ chồng lấy năm rất lâu […]