Hạt chia một loại thực phẩm mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người. Với thành phần dinh dưỡng cao, hạt chia có công dụng rất tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, có lẽ rất ít người biết hết được tác dụng thần […]