Các bạn có thể hiểu đơn giản là: Một đàn ong có hàng nghìn con ong thợ, tuy nhiên chỉ có duy nhất một con ong chúa. Mỗi ngày các ong thợ đi tìm mật về làm thức ăn cho cả đàn, còn con ong chúa chỉ có đẻ trứng để tạo ra các con […]